Cum mi-a redat Domnul vederea


Articole teologice Domnul nu a făcut minuni pentru a primi laudă de la oameni.

 • Я хочу сперва показать тебе кое-что.
 • Otita medie cum afectează vederea
 • Мама, с тобой все в порядке.

Merge vreunul dintre noi la spital, printre nebuni, surzi şi muţi şi leproşi, ca să primească laudă? Îşi vindecă păstorul oile pentru ca acestea să behăie laude pentru el?

 • Николь казалось, что огненная поверхность вдруг вот-вот опалит ее лицо.
 • Grafic de acuitate vizuală aproape
 • Но само переживание, общий смех, даже ощущение того, что ты целиком промокла и тебя вновь окатывают водой.

Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Care faci minuni! PsalmNu sunt ochi care să vadă toate aceste minuni, nici limbă care să le poată număra, nici minte care să le înţeleagă.

Ochii au văzut; ei au văzut şi au sfârşit în moarte. Limba a numărat şi şi-a pierdut graiul. Mintea a cugetat şi a cum mi-a redat Domnul vederea cuprinsă de uitare. Cine poate cunoaşte minunile, fără să cunoască pe Făcătorul de minuni? Şi cine poate să-L vadă pe Făcătorul de minuni şi să rămână viu? Tot focul de pe pământ a venit şi vine de la soare, ne spun cei care se ocupă de cercetarea acestor lucruri.

De ce nu a coborât soarele pe pămât, în loc să se întruchipeze în parte în pământ, în parte în apă, în parte în aer, în parte în lemn şi cărbune, în parte în animale? De ce, în fiecare dintre întruchipările împuţinate, soarele s-a ascuns sub o perdea groasă şi răcoroasă?

De ce nu a venit pe pământ în toată întregimea lui, împlinită de focul şi lumina lui, înveşmântat în trup şi înfrânat de trup?

Pentru că dacă ar trebui să se apropie foarte mult de pământ, pământul s-ar topi şi s-ar risipi ca aburul şi nu ar mai exista deloc. Care dintre muritori ar putea sta lângă soare şi să rămână viu? Şi soarele este numai o zidire a lui Dumnezeu; este precum întunericul înaintea luminii lui Dumnezeu.

Atunci, cine L-ar putea privi pe Dumnezeu care face cum mi-a redat Domnul vederea şi să fie viu? Nu-ţi este limpede de ce Domnul Iisus a trebuit să ascundă strălucirea luminoasă a Dumnezeirii Sale sub învelişul grosîntunecat al trupului omenesc? Pentru că, cine dintre oameni ar putea să rămână viu înaintea Lui?

Mai mult decât aceasta: dacă nu ar fi fost stăvilit în dezvăluirea Dumnezeirii Sale, care dintre oameni s-ar mai mântui prin voia sa proprie, şi nu prin puterea Dumnezeirii Sale?

Este foarte adevărat că dacă ceva ar fi greu pentru Domnul Iisus, fără îndoială că ar fi mai greu pentru El să Se înfrâneze şi să Se stăpânească de la arătarea Dumnezeirii Sale decât să o descopere.

cum mi-a redat Domnul vederea

Aceasta este lămurit cum mi-a redat Domnul vederea că El Se înfrâna cu preamare înţelepciune să-Şi arate puterea Sa Dumnezeiască, viaţa Sa pe pământ se afla în armonie desăvârşită cu Dumnezeu şi cu omul. Fraţii mei, Hristos ca om nu este o minune mai mică decât Hristos ca Dumnezeu. Şi unul şi altul sunt minuni, şi ei sunt împreună Minunea minunilor.

Dar aceasta nu este minune lucrată prin magie, vrăjitorie sau îndemânare a mâinii; este minunea înţelepciunii lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu şi iubirea lui Dumnezeu pentru oameni. Domnul nu a făcut minuni pentru a primi laudă de la oameni. Domnul a săvârşit minuni numai pentru a da ajutorul Său milostiv celor care se află în nevoi şi sunt neajutoraţi, cum mi-a redat Domnul vederea ca să arate oamenilor că Dumnezeu, în mila şi iubirea Sa, S-a arătat printre oameni.

Pericopa Evanghelică de astăzi istoriseşte una dintre nenumăratele minuni săvârşite de Dumnezeu, prin care se arată iubirea lui Hristos pentru oamenii în suferinţă, şi Dumnezeirea Sa sunt descoperite încă odată.

Înainte de aceasta, se spune că iudeii au luat pietre ca să arunce în Domnul chiar în Templu, pentru că El vorbise adevărul.

cum mi-a redat Domnul vederea

Dar în timp ce iudeii cei răi se gândeau doar cum ar putea să se poarte cu răutate faţă de Domnul, El Se gândea doar cum să le facă bine oamenilor. În faţa Templului şedea un om orb din naştere care cerea milă.

Sfântul Nicolae Velimirovici despre vederea tainelor dumnezeieşti

Nici unul dintre opresorii cei răi ai lui Hristos, cârmuitorii ruşinaţi şi bătrânii poporului, nu era pregătit să se gândească la acest om sărman. Chiar dacă vreunul dintre ei îi arunca câţiva bănuţi pe genunchi, făcea aceasta numai ca să se arate înaintea oamenilor, iar nu din iubire restaurare viziune nou milă pentru om.

cum mi-a redat Domnul vederea

Domnul cel milostiv S-a oprit lângă acest om, gata să-i fie de un ajutor adevărat. Faptul că Dumnezeu îngăduie ca suferinţa să vină asupra copiilor pentru păcatele părinţilor este de asemenea lămurit din Sfânta Scriptură I Regi ; 21; Acest lucru poate să pară nedrept numai celor care s-au obişnuit să privească oamenii ca pe persoane separate, cu totul despărţite una de alta. Dar celui care priveşte omenirea ca un organism cum mi-a redat Domnul vederea, aceasta nu i se va părea nici nedrept nici nefiresc.

Când un om păcătos se răneşte, ceilalţi, care nu au păcătuit, suferă. Este mult mai greu de lămurit cum şi când putea să fi păcătuit omul cel născut orb, şi de a lămuri pricinele orbirii sale. Ca oameni simpli, ucenicii iau în socotinţă cea de a doua posibilitate, fără să se gândească îndelung la aceasta, sau să creadă că ar putea exista şi o a treia posibilitate.

 1. Stări vizuale slabe
 2. Сказал Ричард.
 3. Testimoniale - Clinica Dr. Diaconu
 4. Viziune 0 6 dioptrii
 5. Restabiliți complet vederea
 6. Vederea interferează

În acest caz, pentru ei era cel mai probabil că părinţii orbului păcătuiseră. A păcătuit orbul, ori - dacă nu el - atunci părinţii lui? Este foarte puţin probabil ca ucenicii să fi cum mi-a redat Domnul vederea şi despre ceea ce socoteau anumiţi cărturari şi farisei - gândind că nu era de la ei, ci cum mi-a redat Domnul vederea din orientul îndepărtat - că sufletul omenesc mai trăise în vreun alt trup înainte de naşterea sa, a trăit într-un chip ce merita răsplată sau pedeapsă în această viaţă prezentă.

Vezi mai multe articole din categoria social "Am fost diagnosticată de la 5 ani cu o cheratită, iar medicii mi-au spus că după 18 ani trebuie să fac transplant de cornee.

Aceasta este o presupunere filozofică care nu era uşor de cunoscut pescarilor acelora simpli şi cu gândire dreaptă, din Galileea.

Pe lângă păcatul părinţilor şi cel propriu, trebuie să mai existe şi alte pricini ale suferinţei oamenilor pe pământ. Binecuvântaţi sunt cei în care se arată lucrările lui Dumnezeu; care le simt, şi le folosesc pentru mântuirea sufletului lor. Binecuvântat este omul cel sărac pe care mila lui Dumnezeu îl face bogat şi vestit, şi el simte această milă a lui Dumnezeu cu recunoştinţă.

Иногда мне кажется невероятным, что я действительно жила там ребенком. Пальцы Наи быстро очертили контуры Таиланда. Она стояла возле Патрика. - Вчера вечером, когда я купала мальчишек, Галилей вылил черпак воды мне на голову. И вдруг я невероятно отчетливо вспомнила те три дня, которые провела в Чиангмае с моими двоюродными братьями - тогда мне было четырнадцать.

Binecuvântat este deznădăjduitul neputincios căruia Dumnezeu îi dă înapoi sănătatea, şi el îşi înalţă inima la Dumnezeu ca spre singurul şi neaşteptatul său Binefăcător. O, cum se văd lucrările lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare dintre noi! Bucuraţi-vă pentru toţi cei cărora, prin aceste lucrări, Dumnezeu le deschide ochii cei duhovniceşti, ca să vadă vedenia lui Dumnezeu! Amar de toţi cei care, cu mâinile îmbelşugate de darurile lui Dumnezeu, Îi întorc spatele şi merg orbeşte, urmând căile lor întunecate şi pline de slavă deşartă.

Lucrările lui Dumnezeu se arată în noi toţi în fiecare zi, fiindcă Dumnezeu este cu noi toţi în toate zilele vieţii noastre pe pământ. Lucrările lui Dumnezeu în noi sunt pentru mântuirea fiecăruia dintre noi în parte.

După un an, am constatat ca nu mai văd aproape deloc cu acesta. Purtam ochelari, având din adoles- cenţă o miopie relativ uşoară, dioptrii minus doi, dar începusem să văd mult mai slab şi cu cel de-al doilea ochi, aşa că m-am dus la un control medical de specialitate. Astfel, am aflat cu durere, că îmi pierdeam destul de rapid vederea la ochiul stâng, la care făcusem cataractă.

Dar lucrările lui Dumnezeu în omul care s-a născut orb sunt spre mântuirea multora. Prin lucrările acestea, se vădeşte cu adevărat faptul că Dumnezeu coborâse cu adevărat între oameni.

cum mi-a redat Domnul vederea

Prin lucrările acestea, se arată că printre oameni se află cu mult mai mulţi orbi cum mi-a redat Domnul vederea duh decât în trup. Mai mult, se arată prin acestea cum cel înţelept, dându-i-se lui un cum mi-a redat Domnul vederea trupesc de la Dumnezeu, îl va folosi ca să-şi sporească sufletul cu dreaptă credinţă.

Nu are asta însemnătate acum.

Testimoniale

Dacă el şi părinţii săi au păcătuit, aş putea în clipa aceasta să le iert păcatele luându-le asupra Mea, asigurându-i că sunt iertaţi. Toate astea au acum o însemnătate mai mică pentru ceea ce trebuie să se lucreze. Şi lucrările lui Dumnezeu - nu una, ci multe - trebuie să fie lucrătoare în el, cum mi-a redat Domnul vederea se va spune în Evanghelie că sunt spre mântuirea multora. Cu adevărar, anii de suferinţă ai scăderea vederii născut orb vor fi răsplătiţi însutit.

Cu adevărat, răsplata pentru cei care suferă pentru Dumnezeu, măcar şi o zi, este nepieritoare. Acesta fusese orb, şi a primit mai târziu răsplata pentru această stare de jale aproape nesimţită. Căci el a primit vederea de două ori: vederea trupească, prin care el a văzut lumea din jurul lui; şi vederea duhovnicească, prin care el L-a recunoscut pe Ziditorul lumii. Cu aceste cuvinte, El le-a desluşit pricinele pentru care El urma să săvârşească minunea asupra orbului.