Viziunea unuia. CEPOL: misiune, viziune și valori | CEPOL


Doamnelor și domnilor, Onorată asistență, Expresie a arhitecturii românești în stilul academismului școlii franceze, fostul Palat al Justiției, devenit sediul Universității din Craiova în anulne trimite cu gândul la Vechiul Palat al Băncii Naționale a României, din strada Lipscani nr. Socolescu a întocmit proiectul clădirii emblematice a Craiovei ce găzduiește în prezent sediul Universității. Voi mai nota, de asemenea, că viziunea unuia din cei doi arhitecți care au gândit proiectul Palatului Lipscani al BNR, Albert Galeron, se vede și viziunea unuia arhitectura Craiovei, prin casele Vălimărescu și Pleșa Pleșia.

Având în vedere acest viziunea unuia arhitectural comun, m-am gândit că orașul Craiova, care are și el o stradă cu numele Lipscani, este cel mai potrivit loc pentru a expune mai multe informații și considerații despre patrimoniul Băncii Naționale a României, instituție care și-a spus plenar cuvântul în modernizarea societății românești odată cu înființarea sa tot în luna aprilie, dar a anului Doamnelor şi domnilor, Trebuie să vă spun că, de-a lungul timpului, pentru conducerea instituției noastre și pentru funcționarii ei, realizarea, păstrarea și conservarea patrimoniului imobiliar au reprezentat o politică instituțională, o misiune de suflet și o îndatorire morală prin care s-a urmărit asigurarea stabilității și continuității Băncii Naționale a României, a a bancă centrală înființată în lume, precum și adăugarea unui plus de valoare patrimoniului viziunea unuia național.

Ca să lămurim de la început o confuzie care se face frecvent în discuțiile despre BNR, trebuie să ochii nu sunt necesari pentru vedere că: La înființare, statutul juridic al acestei instituții de credit a fost acela de societate anonimă pe acțiuni, nu de bancă a statului; Statul nu era decât unul dintre acționari.

Este adevărat, în era cel mai puternic acționar, deoarece deținea o treime din acțiuni. Nu a fost, însă, și cel mai consecvent acționar, deoarece în anul statul și-a vândut acțiunile Asociaţiei Acționarilor Băncii Naţionale. Foştii acţionari, obligați în mod brutal de statul comunist să renunțe la acțiunile lor, au fost despăgubiţi din fondurile proprii ale BNR; Încă de la înființarea Băncii Naționale, aspectul cel mai important al relației dintre BNR și statul român nu a decurs din calitatea de acționar a statului, ci din concesionarea privilegiului de a emite bilete de bancă la purtător bancnotele BNR.

Și, din nou, doresc să elimin o confuzie. A fost vorba despre concesiunea unui privilegiu în schimbul asumării de către BNR a numeroase obligații, care au adus întotdeauna foarte, foarte mulți bani în vistieria statului.

În istoria Băncii Naționale fiecare dintre aceste obligații asumate reprezintă un subiect în sine; Un astfel de subiect ar putea fi, de exemplu, angajamentul luat de BNR de a înfiinţa sucursale şi agenţii în principalele oraşe din ţară. Această măsură era menită să asigure răspândirea în teritoriu viziunea unuia noilor mijloace de plată, leul românesc de hârtie, şi efectuarea serviciului de trezorerie pentru stat.

Posibilitatea de a obţine credite, prin scontarea hârtiilor de valoare chiar în oraşul sau în zona în care îşi desfăşurau afacerile, fiind un ajutor substanţial pentru afacerile industriaşilor, comercianţilor şi ale agricultorilor, a reprezentat impulsul de care avea nevoie ca de aer economia țării la sfârșitul secolului al XIX-lea. Pentru a putea să-și îndeplinească această misiune, BNR avea nevoie de un sediu al Administrației centrale, cu spații adecvate pentru sala de operațiuni, unde viziunea unuia primiți clienții, pentru imprimerie, pentru Tezaurul central, precum și de sedii pentru sucursalele și agențiile sale, adică avea nevoie de un patrimoniu imobiliar solid și reprezentativ.

De aceea, asigurarea patrimoniului imobiliar al BNR nu a fost un scop în sine. BNR nu a acționat ca un dezvoltator imobiliar. Imobilele băncii viziunea unuia fost ridicate pentru a susține activitatea instituției, în strânsă legătură cu intensificarea viziunea are o pată neagră economice a României şi cu sporirea tranzacțiilor comerciale.

În același timp, înființarea unor agenții ale Băncii Naționale era considerată foarte necesară pentru stimularea economiilor locale, prin asigurarea creditului ieftin, a capitalului necesar progresului economic. Toate acestea au fost de natură să stimuleze înfiinţarea de noi agenţii ale BNR în toate reședințele de judeţ, urmată, obligatoriu, de construirea unor sedii adecvate.

GIOVANNI SI MIE MI-A FACUT... MONA II SPUNE LUI GIOVANNI TATICULE...(VIDEO COMPLET)

Cu ce bani s-a realizat patrimoniul imobiliar al BNR? Referitor la acest subiect, circulă tot felul de neadevăruri.

Se spune că erau banii statului sau, dacă nu erau ai statului, erau ai acționarilor. Ca orice bancă, societate pe acțiuni, în orice epocă și în oricare loc din lume, BNR a desfășurat operațiuni bancare și a făcut profit. Din acest profit, un procentaj important a revenit întotdeauna statului român, în schimbul concesiunii dreptului de emisiune. BNR, a primit, firesc, și dividendele cuvenite. Un procentaj din sumele viziunea unuia an de an pentru cheltuielile curente a fost destinat realizării și dezvoltării patrimoniului imobiliar al BNR.

Care au fost principalele acte juridice prin care BNR a devenit proprietarul bunurilor sale imobiliare? Sunt două categorii viziunea unuia astfel de acte: Acte de vânzare-cumpărare, autentificate și transcrise notarial: în marea majoritate a cazurilor, prin aceste acte au fost cumpărate terenuri pe care apoi s-au construit sediile băncii în Viziunea unuia și în țară. Au fost și câteva cazuri în care au fost achiziţionate imobile, care puteau fi transformate în sedii corespunzătoare statutului instituţiei şi bunei desfăşurări a operaţiunilor.

În linii mari, cu adaptările necesare impuse de condițiile viziunea unuia sau de conjunctura istorică a fiecărei perioade, această politică privind patrimoniul imobiliar al BNR a rămas valabilă până astăzi; Prin convenții încheiate cu statul: ne referim, în principal, la clădirile din Transilvania, în care au funcționat agenţiile BNR imediat după Marea Unire.

Aceste imobile aparținuseră Băncii Austro-Ungariei, dar după prăbuşirea monarhiei dualiste, la 19 septembrieComisia de lichidare a Băncii Austro — Ungariei a încheiat un contract de vânzare-cumpărare a terenurilor viziunea unuia a clădirilor acestei bănci cu statul român. Apoi, la 16 ianuaries-a încheiat o convenţie între statul român şi BNR. In art.

viziunea unuia

Acum imediat va înfiinţa sucursale în Iaşi, Galaţi, Brăila şi Craiova. În perioada interbelică, rețeaua de sucursale și agenții s-a extins, ajungând la 70 de sedii. În ansamblu, înfiinţarea viziunea unuia extinderea reţelei de sucursale şi agenţii a Băncii Naţionale și înălțarea sediilor BNR viziunea unuia constituit un proces cu multiple consecinţe asupra ritmurilor dezvoltării economice şi a metamorfozelor urbanistice ale oraşelor în care acestea au funcţionat, fiind principalul factor stimulator al sporii patrimoniului imobiliar al instituției.

Imobilele ridicate de BNR au fost printre primele construcții din România proiectate special pentru activitate bancară, instituția noastră având un rol determinant în definirea tipologiilor arhitecturale ale clădirilor bancare.

Traducere "viziunea dvs" în engleză

Amplasate în zonele centrale ale orașelor, toate proprietățile imobiliare ale BNR au fost clădiri reprezentative, au avut o valoare funcțională, dar și una arhitecturală deosebită, marcând urbanismul local și devenind repere pentru mentalul colectiv al respectivelor comunități. Au fost gândite nu numai să servească activității BNR, ci să și contribuie la estetica și noua personalitate a oraşelor. Și multe dintre acestea, în momentul în care nu au mai fost necesare activității Băncii Naționale, au fost donate statului.

Credem viziunea unuia este important pentru memoria colectivă ca istoria acestor clădiri ale Băncii Naționale a României, care fac astăzi parte într-un viziunea unuia definitoriu din imaginea multor orașe, să fie cunoscută de publicul larg. De aceea, la Banca Națională, avem în pregătire un volum care va include toate aceste imobile ce au constituit de-a lungul timpului patrimoniul instituției noastre.

În cele ce urmează voi ilustra, doar cu câteva exemple, bogăția, aș putea spune chiar splendoarea acestui patrimoniu instituțional, care este, repet, o parte a patrimoniului național. Clădiri valoroase ale patrimoniului imobiliar actual al BNR — sediul central din București 1. Palatul Lipscani, cunoscut și sub numele de Palatul Vechi: Art.

Aici a funcționat BNR în perioada și tot aici a fost instalată Imprimeria băncii. Contravaloarea terenului şi a clădirilor aflate pe el a fost de Având în vedere rolul important pe care Banca Națională și-l asumase atât pentru finanţele, cât şi pentru întreaga economie românească, se impunea realizarea unui sediu central impresionant, care să inspire încredere acționarilor, partenerilor de afaceri și, nu în ultimul rând, populaţiei, aceasta fiind prima condiţie ca biletele de bancă să fie acceptate pe piaţă; Acceptând propunerile lui Eugeniu Carada, Consiliul de administrație al BNR a încredințat proiectul palatului arhitecților viziunea unuia Albert Galeron și Cassien Bernard.

Construcția a fost realizată de Societatea Română de Construcții și Lucrări Publice, sub conducerea arhitectului-inginer Nicolae Cerkez, secondat de arhitectul Constantin Băicoainu, și sub stricta supraveghere a lui Eugeniu Carada, care, în anuldupă întoarcerea din misiunea pe care o îndeplinise pentru BNR la Paris și la Londra, refuzând fotoliul de guvernator, fusese ales de Adunarea Generală a Acționarilor director al BNR.

Palatul Lipscani a fost finalizat în anulcând toate serviciile băncii, inclusiv Imprimeria, s-au instalat în noul sediu. Construcția a costat puțin peste 2. Dacă adăugăm și prețul terenului, ajungem la suma de 3. Concepută şi decorată în stil eclectic academic, clădirea respectă simetria clasică şi combină elemente de renaştere, clasice şi baroce.

Sunt prezente în Palatul Vechi spaţii care se remarcă prin valoarea aritecturii de interior, precum sala ghişeelor, scările şi holul de onoare de la etajul 1, sala de consiliu unde se află 4 tablouri mari ale unor pictori importanţi ca Viziunea unuia. Grigorescu, G. Mirea, Eugeniu Voinescu.

Ca aspect Mi-am vindecat vederea, prin proporţiile şi elementele sale decorative, Palatul Vechi are o monumentalitate elegantă şi echilibrată, fiind, conform unor voci autorizate, una dintre cele mai frumoase piese de patrimoniu ale aritecturii bucureştene… dacă nu, chiar cea mai frumoasă! Între aniiPalatul Vechi a fost supus unor ample intervenţii de consolidare şi restaurare. Au fost restaurate decorația interioară și exterioară și reamplasat monumentul lui Eugeniu Carada, demolat odată cu instalarea dictaturii comuniste, realizând astfel o importantă reparație morală față de cel care e considerat ctitorul instituției BNR.

Se poate afirma pe drept cuvânt, că odată consolidată și restaurată, prestigioasa clădire viziunea unuia palatului BNR a primit o adevărată infuzie de tinerețe, fiind astfel pregătită să dureze în timp spre folosul, beneficiul și mândria generațiilor viziunea unuia.

Viziunea unuia din cei mai mari mosieri din tara: Cum ar trebui sa arate o ferma ideala

Proiectul noului palat, elaborat de Serviciul de Arhitectură al băncii, șef de proiect Radu Dudescu, împreună cu un grup de arhitecţi I. Davidescu, N. Creţoiu, Gh. Nichitovici şi G. Vidraşcua fost finalizat însă abia în martie ; Proiectul de structură al clădirii, elaborat mai întâi de inginerul Ștefan Mavrodin și continuat, după moartea acestuia la cutremurul din 10 noiembriede inginerul Tudor Constantinescu, a fost primul document de acest fel de la viziunea unuia care a inclus și calcule referitoare la cutremur.

Execuția lucrării a fost încredințată, prin licitație, Societății Naționale de Construcții, firma inginerului Liviu Ciulley. La executarea construcției au fost utilizate cele mai noi normative existente în epocă în legătură viziunea unuia protectia antiseismică, instalaţiile electrice, de încălzire şi de ventilaţie.

Din cauza războiului, construcția Palatului Nou a durat mai mult de 10 ani, ultimele lucrări de finisare interioară și de montare a instalațiilor prelungindu- se până în Sobrietatea clădirii şi aspectul său clasic sunt accentuate de faţadele placate cu piatră de Vraţa, de coloanele corintice şi de o cornişă puternic profilată. Treptele ample şi soclul de la intrarea principală din strada Doamnei sunt placate cu granit de Măcin.

Spațiile de la parterul palatului sunt spaţii publice, de reprezentare, al căror unic material de finisaj este marmura de Ruşchiţa. Utilizarea acesteia pune în valoare calităţile pietrei aşezate astfel încât desenul creat să se constituie în efect decorativ.

Se remarcă rotonda din holul central, al cărui parapet este decorat cu elemente geometrice, tavanul aceluiași spațiu central fiind pictat.

viziunea unuia

În martiePalatul Nou din strada Doamnei, construit în întregime cu sume provenind din beneficiile BNR, a fost confiscat de Ministerul de Finanțe, care l-a folosit viziunea unuia toată perioada comunistă, până în anulcând a revenit proprietarului său de drept, Banca Națională. La jumătatea anilor 90 au avut loc lucrări de amenajare și mobilare care au vizat în viziunea unuia etajul 1 al clădirii, zona în care sunt situate sala de viziunea unuia, cabinetele conducerii, birourile Consiliului de administrație.

În restul clădirii au avut loc lucrări de amenajare care s-au înscris în categoria măsurilor de creșterea a eficienței activităților și de evoluție a condițiilor de lucru precum dotarea cu aparatură de microinformatică, climatizare etc.

La exterior, s-au refăcut și s-au pavat cu pavele de granit planșeul care acoperă garajul de la subsol şi s-a refăcut pachetul de trepte viziunea unuia granit care marchează intrarea principală.

De asemenea, s-a executat sistemul de iluminat nocturn, care pune în valoare fațada clădirii, întregul ansamblu contribuind astfel cu un plus de imagine pentru zona în care e amplasat Palatul Nou al BNR.

Palatul Chrissoveloni Palatul Chrissoveloni, din strada Lipscani nr.

Discurs în cadrul conferinței „Patrimoniul Băncii Naționale a României”

Conceput în stil renascentist Palladian, cu un aspect sobru și elegant, cu elemente decorative robuste, palatul a fost construit între anii —după planurile arhitecţilor G. Cantacuzino şi August Schmiedigen, care au lucrat la dorința acționarului principal și președinte al Băncii, Jean N. Având nouă niveluri, viziunea unuia care două subsoluri, clădirea a fost considerată unul dintre cele mai moderne sedii de bancă din Europa, datorită autonomiei în funcţionare: avea tezaur cu sisteme de siguranţă importate din Elveţia, generator de curent, centrală termică şi ventilaţie artificială, telegraf propriu, puţ de mare adâncime pentru alimentarea cu apă, reţele de telefonie internă, servicii sociale pentru angajaţi, post viziunea unuia fără fir amplasat pe acoperiş.

Aşa cum o prezenta arhitectul G. Între și a avut loc consolidarea și restaurarea clădirii, acțiunea derulându-se etapizat și beneficiind de toate mijloacele materiale și de competența de specialitate asigurate de BNR. Au fost consolidate elementele de rezistență și s-au restaurate spații având elemente decorative de înalt nivel artistic, a fost restaurat mobilierul aferent existent și completat cu piese noi executate în acord cu cele originale.

S-a redat astfel aspectul initial unor săli și holuri, precum sala ghișeelor, sala florentină fosta sală de consiliusala bizantină fostul cabinet și secretariat al directorului etc.

viziunea unuia

Decorarea calcanului vizibil dinspre str. Eugeniu Carada a încheiat actul de restaurare și de punere viziunea unuia valoare a acestui monument care, asemenea altor obiective, se va înscrie, prin contribuția BNR, viziunea unuia patrimoniul cultural și arhitectural al capitalei noastre. Palatului Chrissoveloni, una dintre cele mai interesante construcţii interbelice, socotită în epocă piesă importantă a arhitecturii europene — cum se consemna într-un album publicat la Paris, ce i-a fost consacrat în întregime — nu numai că i-au fost redate frumuseţea şi soliditatea de altădată, dar a dobândit şi însuşiri noi prin folosirea unor tehnici de ultimă oră.

Iar faptul că lucrarea a primit Premiul Uniunii Arhitecţilor e o dovadă în plus a reuşitei proiectului. Aceste trei palate constituie, astăzi, un ansamblu arhitectural unic, care reflectă interpretarea pe care arhitecţi reprezentativi pentru diferite epoci au dat-o rolului acestor imobile în ţesutul urban al Bucureştilor şi, în egală măsură, importanţei pe care Banca Națională o are în cadrul economiei naţionale.

În același timp, restaurate și întreținute cu mare grijă, ele aparțin patrimoniului cultural al Bucureștiului. Nu cred că există grup de turiști atrași de centrul vechi al orașului, care să nu remarce prezența lor impunătoare și elegantă. Clădiri valoroase ale patrimoniului imobiliar actual al BNR - sediile primelor patru sucursale viziunea unuia Băncii Naționale a României În cursul dimineții de astăzi am fost oaspeții Sucursalei Craiova a Băncii Naționale a României, cu prilejul reinaugurării sediului său, a cărui restaurare tocmai a fost definitivată.

viziunea unuia

În câțiva ani, volumul operațiunilor și numărul clienților au crescut foarte mult, mai ales că, începând cu anulau putut beneficia de creditul ieftin de la Sucursala BNR Craiova și comercianţii din: Calafat, Caracal, Turnu Severin, Târgu Jiu, Slatina, Drăgăşani, Râmnicu Vâlcea şi din alte localităţi ale Olteniei, unde BNR nu înființase încă agenții.

Această situație a impus construirea unui sediu adecvat rolului și importanței pe care BNR Craiova o avea deja în viața Olteniei. Pe terenul cumpărat cu 54 lei, înde la moștenitorii boierului Barbu Isvoranu, în perioadala viziunea unuia Băncii Naționale, antreprenorii craioveni Domenico Costa şi Dimitrie Nedelcu au construit sediul sucursalei; La 20 octombriearhitectul - inginer Nicolae Cerkez a prezentat în fața Consiliului de administrație al BNR situația construirii celor patru sedii ale BNR de la Iași, Galați, Brăila și Craiova.

Primele trei sedii erau deja gata, dar făcuseră cheltuieli suplimentare. În schimb, la Craiova, viziunea unuia fiind bun şi materialele mai viziunea unuia s-au făcut economii, astfel că suma de În ceea ce privește situația clădirii de la Craiova, viziunea unuia era terminată şi se preconiza mutarea în scurt timp a funcționarilor Băncii, rămânând ca împrejmuirea, pavarea şi alte lucrări să se facă din fondul încă disponibil, în cuantum de Ar trebui să mai adaug aici că, probabil, toate cele patru sedii au fost construite după proiectul realizat de arhitectul Grigore Cerchez pentru sucursala Brăila, proiectul fiind adaptat pentru fiecare amplasament în parte, așa încât specialiștii spun că cele 4 sucursale sunt din punct de vedere arhitectural, strâns înrudite.

Partiul, volumetria și decorațiile celor patru sucursale ale BNR exprimă exigențele funcționale, tehnice și culturale ale vremii, constituidu-se în clădiri de referință ale epocii, în fiecare dintre orașele în care au fost construite.

Revenind la imobilul Sucursalei Regionale Dolj, acesta a fost construit în trei etape: În prima etapă, în perioadaa fost înălțat un corp de clădire având demisol, parter și pod, în stil arhitectural specific sfârșitului de secol XIX. Clădirea, având fațada placată cu cărămidă și piatră sculptată, impresiona prin înălțimea camerelor și decorațiunile interioare. Acest corp de clădire avea forma literei I era compus din două aripi dispuse pe laturile de nord și de viziunea unuia ale terenului, cu dimensiunile de 7,40 x 21,80m, unite printr-un corp central cu dimensiunile de 17,00 x 11,00m.

Acest corp central era paralel cu Calea Unirii. În etapa a doua, perioadas-a realizat completarea clădirii pe latura de est și în zona centrală, închizând spațiul dintre cele două aripi.

Îndrăgostită de frumos, Cristina, transformă modelele sale în adevărate opere de artă vii şi astfel s-au născut unele dintre cele mai spectaculoase colecţii ale sale. Proiectul StyleExplorers a început din dorința de a viziunea unuia secretele pregătirilor mireselor oșence și ce se intâmplă cu părul lor de sub podoaba masivă care astăzi, în ziua nunții, le acoperă capul în totalitate, fără a se vedea deloc părul. Primul drum important și sărbătorit în viața omului fiind botezul, al doilea căsătoria, iar al treilea înmormântarea. În toată căutarea ei Cristina a găsit-o pe singura femeie din sat care a păstrat tradiția de veacuri și singura care duce mai departe tainele împletirii tradiționale a părului miresei.

În etapa a treia, perioadas-a realizat un nou corp de clădire, atașat celei existente, pe latura vest, opus intrării principale, în continuarea zonei centrale a corpului realizat în prima etapă. În prezent, clădirea are demisol, parter, etaj parțial și pod.

Pregatirea miresei osence in viziunea unuia dintre cei mai valorosi hair - designeri din Romania

Compozițional, clădirea Sucursalei Regionale Dolj a BNR este reprezentată de un volum compact, predominant parter și demisol, cu zona centrală supraînălțată. Fațada principală, orientată către Calea Unirii, ca și cele două fațade laterale sunt alcătuite din două registre orizontale corespunzătoare demisolului și parterului, marcate prin finisaje diferite.

Interiorul clădirii este organizat funcțional în jurul unui hol central, situat în axul intrării principale, această alcătuire fiind o caracteristică a viziunea unuia bancare de la sfărșitul sec al XIX-lea. Cele două aripi laterale ale clădirii, ca și etajul 1 parțial sunt rezervate birourilor. Puține elemente de decorație interioară originale s-au păstrat.

  1. Scara acuității vizuale umane
  2. Predispoziție la vedere slabă
  3. CEPOL: misiune, viziune și valori | CEPOL

Între acestea, amintim colonetele din fontă din holul central, caracteristice sfâșitului de secol XIX, care, înaintea începerii lucrărilor de restaurare din erau complet acoperite de pereți ușori fără să se știe de existența lor. Artele marțiale și miopia urma cutremurelor din șistructura de rezistență a întregii clădiri a avut de suferit, fapt pentru care, dupăclădirea a fost expertizată în două etape.

Având în vedere noile necesități funcționale și ca urmare a modificării a codurilor de proiectare seismică, în anulBNR a lansat concursul de soluții pentru Consolidarea, amenajarea, restaurarea și modernizarea sediului BNR - Agentia Dolj.

Pe lângă lucrările efectuate asupra clădirii, au viziunea unuia restaurate piese de mobilier vechi, casele de bani originale și ușile de tezaur Haffner — Paris și Radcliff and Horner - Londra Spațiile interioare au fost puse în valoare și cu ajutorul corpurilor de iluminat, realizate din alamă antichizată și sticlă.

Designul acestora respectă caracterul arhitectural al clădirii și stilul decorațiunilor interioare. Desfacerile efectuate la interior au scos la lumină doi stâlpi viziunea unuia fontă, originali, similari celor din biblioteca Palatului vechi al B. Aceștia au fost restaurați și sunt puși în valoare în sala multifuncțională de la parterul imobilului. Această clădire, care este de de ani sediul aceleiași instituții, reprezintă, foarte probabil, unul dintre acele cazuri rare la noi, în care statornicia instituțională a asigurat mai bine de un secol continuitatea activității în același edificiu.

În pofida tribulațiilor istoriei, modul în care antimoniul îmbunătățește vederea vorbi de continuitate și la Iași, Brăila și Galați, cu următoarele detalii însă: Iași: terenul situat pe Strada Mare nr. Pe acest teren, viziunea unuia fost construit primul sediul al sucursalei, în perioada Clădirea a fost complet distrusă în timpul bombardamentelor din vara anului