Viziunea Ministerului Sănătății


viziune internă de către creier

Harta instituţiilor Viziunea Ministerului Sănătății O nouă viziune privind reformarea Sistemului naţional de referire pentru protecția și asistența victimelor traficului de ființe umane a fost discutată în cadrul unui atelier de lucru Astăzi, 14 martie, în cadrul unui atelier de lucru, conducătorii structurilor teritoriale de asistență și protecție a familiei și coordonatorii echipelor multidisciplinare teritoriale au discutat despre rezultatele acțiunilor realizate în domeniul combaterii traficului de ființe umane și perspectivele de dezvoltare în implementarea Sistemului naţional de referire SNR.

La eveniment au participat reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizației Internaționale pentru Migrație, coordonatori ai echipelor multidisciplinare, reprezentanţi ai societăţii civile. Șeful Misiunii Organizației Internaționale pentru Migrație în Republica Moldova, Lars Johan Lonnback, a trecut în revistă pașii realizați pe parcursul celor peste zece ani de colaborare și parteneriat în asigurarea protecției sociale a victimelor traficului de ființe umane.

vedere și artrită

În cadrul atelierului au fost prezentate activitățile desfășurate pe parcursul anului de către echipele multidisciplinare teritoriale din cadrul SNR și anume îmbunătățirea cadrului legislativ Viziunea Ministerului Sănătății a mecanismelor de implementare, consolidarea capacităților actorilor antitrafic la nivel sectoral și desfășurarea sesiunilor de instruire privind amenințările fenomenului traficului de ființe umane și ale fenomenelor conexe. De asemenea, a fost prezentată o nouă viziune privind reformarea SNR în contextul dezvoltării mecanismului intersectorial de cooperare pentru asigurarea drepturilor victimelor infracțiunilor traficului de ființe umane, violenței în familie, torturii, infracțiunilor privind viața sexualăprecum și reglementarea juridică a unui nou model de cooperare intersectorială.

La fel, urmează Viziunea Ministerului Sănătății fie integrat într-un singur sistem de politici publice, un nou complex de servicii sociale și plăți pentru victimele diferitor infracțiuni, beneficiari de asistență social și alte persoane afectate de încălcări ale drepturilor omului.

hipermetropie și aproape și departe

În urma celor discutate, participanții au elaborat recomandări pentru dezvoltarea cooperării interdepartamentale și intersectoriale la nivel local. Urmează să fie modificate și completate un șir de acte Viziunea Ministerului Sănătății și instrumente metodologice și va fi elaborat conceptul de servicii integrate pentru victime, la fel vor fi revizuite procedurile de lucru existente, etc.

cum să îmbunătățiți rapid vitaminele vederii

Amintim că, Sistemul Național de Referire pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane a fost lansat în anuleste implementat de Guvernul Republicii Moldova și susținut de Organizația Internațională pentru Migrație.