Viziunea forumului se deteriorează, Ce determină deteriorarea situaţiei pe segmentul societăţii civile?


  1. Rezoluţia Celei de a II-a Ediţii a Forumului Civic – Transparency International Moldova
  2. Angajaţii şi dezvoltarea profesională a acestora reprezintă cel mai de preţ capital al.

Forumul Civic, în calitate de platformă deschisă care exprimă voinţa cetăţenilor Republicii Moldova, își manifestă profunda îngrijorare față de degradarea situației politice, economice și morale, precum și în legătură cu eșecul guvernării de a deschide un dialog constructiv cu societatea civilă și capacitatea acesteia de a realiza reforme urgente. Legitimitatea și credibilitatea celor care conduc în prezent instituțiile statului sunt profund deteriorate.

Partidele politice de la guvernare nu și-au onorat angajamentele față de cetățeni.

  • Forum de restaurare a viziunii
  • Vedere orbire nocturnă
  • Miopia progresivă la adulți este
  • Ce determină deteriorarea situaţiei pe segmentul societăţii civile? | IPN

În aceste circumstanțe, singura soluție pentru repunerea instituțiilor statului în serviciul cetățenilor rezidă în organizarea alegerilor anticipate imediat după pregătirea condițiilor necesare pentru un scrutin liber viziunea forumului se deteriorează corect. Ansamblul de condiții trebuie negociate cu guvernarea, cu sprijinul unui mediator internațional echidistant.

viziunea forumului se deteriorează

Totodată, presiunea protestatară pașnică trebuie menținută asupra guvernării pentru a evita eludarea și tergiversarea de către aceasta a obiectivelor propuse. Întreaga societate civilă trebuie să facă abstracție de culorile politice, afilierea ideologică sau confesiune, să se consolideze și să protesteze masiv, prin acțiuni comune și conjugate, împotriva dictaturii criminale a lui Vladimir Plahotniuc și a mafiei de la guvernare.

Omul intre doua lumi. Patrunde in misterele universului!

Pornind de la faptul că majoritatea viziunea forumului se deteriorează la cea de a doua ediție a Forumului Civic au pledat pentru iniţierea unui dialog cu guvernanţii, mediat de o instituţie internaţională prestigioasă şi credibilă, participanţii la Forumul Civic consideră necesară întreprinderea unor viziunea forumului se deteriorează concrete de către guvernare în vederea stabilizării situației economice și politice. Aceasta presupune identificarea unui set de condiţii indispensabile pentru asigurarea funcţionării sistemelor: financiar-bancar; de drept şi anticorupţie; de informare publică; de asociere în partide politice.

viziunea forumului se deteriorează

Totodată, pentru asigurarea desfășurării unor alegeri libere și corecte, participanții la Forumul Civic au identificat setul de viziunea forumului se deteriorează, care urmează să fie îndeplinite în 30 de zile: 1.

Modificarea cadrului legislativ în domeniul sistemului bancar și a Codului Penal în vederea eliminării riscurilor de fraudare în continuare a băncilor și a stopării spălării de bani, cu accent pe: Sporirea independenței BNM și anularea posibilității instanțelor de judecată și a Ministerului Justiției să blocheze deciziile BNM și CNFP; Interzicerea oricăror interacțiuni între bănci și companii offshore de-offshorizarea sectorului bancar ; Asigurarea transparenței acționarilor viziunea forumului se deteriorează Certificarea corespunzătoare «fit-and-proper» standarde minime de integritate, transparență, competență și stare financiară a acționarilor și managerilor de bănci ; Finalizarea auditului la cele trei bănci aflate în supravegherea specială Băncii Naționale.

Ce determină deteriorarea situaţiei pe segmentul societăţii civile?

Selectarea guvernatorului și a viceguvernatorilor BNM în cadrul unui concurs jurizat internațional. În comisia de selectare să fie invitați guvernatori sau viceguvernatori ai băncilor centrale din UE. Adoptarea cadrului legislativ pentru avansarea reformelor în domeniul justiției și combaterii corupției, în special prin: Adoptarea proiectelor de legi cu privire la Comisia Națională de Integritate, privind declararea averii și viziunea forumului se deteriorează personale și a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în versiunea propusă Viziunea forumului se deteriorează de Ministerul Justiției la ședința din 16 iunie ; Modificarea legislaţiei pentru a asigura numirea şi promovarea în funcție de judecători a persoanelor asupra cărora nu planează suspiciuni de corupție și lipsă de integritate, pe principiul meritocrației.

Consolidarea instituțiilor de drept, de reglementare și control prin: Demisia Procurorului General; Revocarea de vedere neclară în apropiere Parlament a conducerii CNA; Selectarea viitoarei conduceri a Procuraturii Generale, a CNA şi a Procurorului-şef Anticorupţie de către o comisie în care majoritatea să o reprezinte experți neafiliați politic cu autoritate în domeniu; Numirea neîntârziată viziunea este vorba către Guvern în funcţia de judecător la Curtea Constituţională a candidatului identificat deja în baza concursului organizat în anul ; Inițierea auditului internațional al organelor de administrație a CNPF, Consiliul Concurenței, ANRE; Demiterea in corpore a membrilor CCA și numirea unei noi componențe prin concurs transparent administrat de o comisie formată de experți neafiliați politic cu autoritate în domeniu; Numirea membrilor CEC în baza unui concurs transparent administrat de o comisie formată de experți neafiliați politic cu autoritate în domeniu.

viziunea forumului se deteriorează

Revizuirea legislaţiei cu privire la partidele politice în vederea aducerii acesteia în conformitate cu standardele europene prin: Eliminarea barierelor de ordin numeric la înregistrarea formaţiunilor politice.

Revenirea la setul de condiţii pentru înregistrarea partidelor existent până la modificările din membri ; Revizuirea normelor legale referitoare la finanţarea partidelor politice, în vederea asigurării finanţării echitabile de la buget; 6.

Identificarea soluției pentru alegerea următorului Președinte de către întreg poporul.

viziunea forumului se deteriorează

Adoptarea cadrului legal pentru desfășurarea unui scrutin parlamentar anticipat și a alegerilor prezidențiale de către tot poporul concomitent, nu mai târziu de toamna Încetarea persecuțiilor, inclusiv a urmăririi penale a protestatarilor și  eliberarea imediată a deținuților politici din grupul Petrenco.

Neadmiterea impedimentelor în calea creării noilor formaţiuni politice, a colectării semnăturilor pentru organizarea referendumului. În vederea monitorizării îndeplinirii condițiilor enumerate mai sus, Forumul Civic solicită guvernării să numească un grup de dialog și negociere cu care, prin medierea partenerilor internaționali, se va discuta pe perioada implementării revendicărilor.

În deschiderea evenimentului, ministrul viziunea forumului se deteriorează pentru românii de pretutindeni a luat cuvântul alături de ambasadorul Jean-Paul Carteron, fondatorul Crans Montana Forum și a salutat importanța organizării unui asemenea eveniment, în contextul european actual. Structurat pe patru paneluri, pe teme de actualitate precum migrația, integrarea, mobilitatea și rolul sectorului privat în dezvoltarea strategiilor naționale, Forumul a adus în atenția factorilor de decizie europeni, dar și globali, doi dintre cei mai importanți vectori: comunitățile din diasporă și cele de business. Astfel, în cadrul primului panel, a fost dezbătut impactul migrației în politicile guvernamentale și relațiile bilaterale. Secțiunea a prezentat numeroasele provocări cu care guvernele europene se confruntă, menționându-se nevoia unor strategii de combatere a traficului de ființe umane, de respectare a drepturilor minorităților și de asigurare a transparenței și obiectivității serviciilor sociale. În acest context, solidaritatea la nivel național a fost considerată vitală pentru integrarea populației migratoare în comunitățile țărilor gazdă.

Modificările la cadrul normativ care vizează condițiile formulate mai sus să fie consultate pe larg în corespundere cu legea privind transparența decizională cu reprezentanții Forului Civic, prealabil discutării acestora în ședințe de guvern sau parlament. În cazul neexecutării revendicărilor cetățenești, formulate și structurate în cadrul Forumului Civic, poporul suveran își rezervă dreptul să aplice prevederile din Preambulul Declarației Universale a Drepturilor Omului, și anume dreptul la revoltă asupra tiraniei și a asupririi, inclusiv să-și exercite suveranitatea populară în mod direct.

  • Când viziunea este pusă
  • Standarde sanpin pentru viziune
  • Selectarea opticii pentru vedere
  • Responsabilitatea socială a corporaţiilor