Viziunea a doua


(PARTEA a 2-a) VIZIUNEA CELOR DOUĂ TRONURI - Adevărul gol-goluț

Misiunea Să ofere educaţie la standarde de înaltă calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii locale, în special şi al ţării noastre, în general.

Vom fi recunoscuți pe plan judeţean şi naţional pentru Calitatea  pregătirii elevilor; 2.

Efect IR asupra vederii

Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european; 3. Procesul de predare învăţare focalizat pe elev elevul în  centrul procesului de educaţie şi instruire ; 4. Puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a profesorilor  şi a elevilor 5.

neurologie și tulburări de vedere

Participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale 6. Climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor 7.

miopia este cât de mult

Stimularea încrederii în sine, în puterea elevului și a profesorului de a imagina, viziunea a doua a crea şi de a lucra în echipă. Responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor 9.

carte de viziune online

Responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional Cultivarea unui comportament tolerant, democratic și promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare