Viziune de cercetare, Misiune, viziune, valori


Academia Română, prin institutele și centrele sale de cercetare științifică economică, prin echipele de cercetători dedicați, reprezintă instituția de cel mai înalt potențial și prestigiu din România în domeniul cercetării științifice fundamentale privind știința, teoria, instituțiile, sistemele, mecanismele și activitățile viziune de cercetare. Școala post-doctorală academică în economie SpDAE constituie cea de-a doua componentă a structurii instituționale denumite Școala de înalte studii doctorale, din cadrul Academiei Române.

modul în care numele afectează vederea viziunea riboflavinei

Misiunea Școlii post-doctorale academice în economie SpDAE se referă la modalitățile, mecanismele, politicile și resursele prin care este atinsă ținta stabilită în viziune. În mod concret, viziune de cercetare este descrisă de lista obiectivelor de etapă care, o dată îndeplinite în mod convergent și consistent, viziune de cercetare la atingerea țintei stabilite. Kirițescu", în topul cercetării științifice economice naționale, îndeosebi la nivelul cercetării de tip fundamental, și includerea lor în peisajul recunoscut al cercetării fundamentale economice la nivel european și mondial; perfecționarea și diseminarea instituționalizată a principiilor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de cercetare științifică post-doctorală în viziunea riboflavinei economic.

exerciții pentru antrenarea acuității vizuale exerciții de vedere 2 5

Școala post-doctorală academică în economie vizează dezvoltarea, perfecționarea și rafinarea tuturor celor trei componente ale conceptului de competență așa cum este acesta definit la nivelul Uniunii Europene : cunoștințe în domeniul cercetării științifice economice fundamentale knowledgeaptitudini în cercetarea științifică economică viziune de cercetare skillsatitudini în fața provocărilor științifice care vin atât din logica internă a științei economice cât și din necesitățile sociale de analiză, evaluare și soluționare attitudes.

Valorile susținute de Școala post-doctorală academică în economie se referă la cea de-a treia componentă a conceptului de competență și anume la atitudini.

În acest sens, valorile promovate, apărate și implementate de Școala post-doctorală academică în economie urmăresc formarea de atitudini la cercetătorii care sunt doctori în economie, atitudini care să conducă atât la performanță profesională cât și la rectitudine deontologică în procesul de cercetare post-doctorală.

fruct de afine pentru viziune arată tabelul pentru viziune