Viziune cinetică moleculară, VALORIFICAREA ENERGIILOR CINETICE MOLECULARE


WhatsApp Dr. Virgil-Corneliu Stănășilă Resursele energetice primare ale lumii, încă neprivatizate, sunt atmosfera, apele curgătoare și, parțial, mările.

viziunea 4 5 și nașterea

M-a preocupat recuperarea de energie din resursele neizoterme existente, accesibile cu mijloacele tehnice moderne, cu unele adaptări, dar fără nicio limitare a mărimii purtătorilor de energie și a celorlalte particularități ale lor, ca masă, formă, volum.

Folosind legea lui J. Maxwell — de repartiție pe viteze a moleculelor unui gaz real — și a lui L. Imensa majoritate a specialiștilor este afectată de rapiditatea modificărilor de multe milioane de ori pe secundă a vitezelor și a pozițiilor fiecărei molecule, când nici măcar eficiența fantastică a demonului propus ca soluție alegorică, desigur de însuși Maxwell viziune cinetică moleculară este credibilă.

Știința contemporană dă totuși semnale privind extragerea, din masa de molecule, a unui grup cald, separat net de restul relativ rece.

programe de viziune

Descoperisem anterior implicarea forțelor Van der Waals în procesul de separare a energiilor cinetice moleculare și explicasem, împreună cu fratele meu, matematicianul Octavian Stănășilă, comportarea tubului Ranque. Acesta se prezintă ca un cilindru metalic gol, unde pe la un capăt cel rece se introduce tangențial-transversal un jet de aer la 6 bari și 30°C și prin orificiul central iese o parte din aer la circa 30°C în medie; restul iese pe la celălalt capăt, periferic, mai cald, la circa 60°C.

Teoria cinetică a gazelor

O redare viziune cinetică moleculară întregii complexități a evoluției o va asigura asocierea mișcării cilindrice uniforme a gazului cu deplasarea radială uniform accelerată. Analizând toate experimentele ciudate prezentate de Eckert, care includeau tubul Ranque, am demonstrat, cu relații calitative, dar și cantitative, că, în toate cele 5 cazuri, energiile cinetice mari și mici se propagă în sensuri contrare, cu intensități proporționale cu derivata a treia a densității în lungul distanței parcurse conform relației anterioare.

Pe lângă cazurile studiate, cu evoluții particulare, în medii gazoase nestaționare, cu structuri întreținute numai prin mișcarea continuă a gazelor respective, am realizat cu succes un experiment asistat de prof.

Algoritmul generalizat pentru rezolvarea unei probleme tipice: Pentru studenți ȘI - tip: Numărul sarcinii 1. Determinați numărul de atomi în 1 m 3 de cupru.

Mai mult, am reușit să dau o explicație și pentru pila lui Vasilescu-Karpen. Neavând motivații să cred că descoperirile nu s-ar aplica și la solide, am găsit modalități de variație controlată a densității, după reguli prestabilite. De exemplu, prin obținerea solidului respectiv din două componente vaporizate, cu egalarea temperaturilor vaporilor prin preîncălzirea adecvată a componentei reci și desublimarea amestecului pe o suprafață mobilă, suficient de rece.

În lipsa unor condiții corespunzătoare unor experimente de finețe, am reușit numai rezultate parțiale, cel mult încurajatoare. În continuare, cu experiența câștigată, propun două variante de instalație, care ar putea separa și apoi capta componentele calde și reci ale unor mase gazoase.

Meniu de navigare

Un ventilator introduce axial aer din atmosferă într-un cilindru orizontal, rotit uniform. Aerul este dirijat între doi cilindri coaxiali cu cel primar, amplasați la o rază medie de circa o treime din raza R a carcasei acestuia și, prin orificiile practicate în mantăile cilindrilor medii, circa o treime din fluxul de viziune cinetică moleculară este trimis spre exterior, iar două treimi în interiorul celuilalt.

Haosul molecular, gestionarul energiei gazului sub forma cea mai abordabilă, cea cinetică, scurtează deplasările rectilinii, dar acf poate asigura componente de viteze îndeajuns de mari pentru a determina prioritățile deplasărilor cvasi radiale.

  1. Ce exerciții pentru vedere
  2. Teoria cinetică a gazelor este un model științific care explică comportamentul fizic al unui gaz ca mișcarea particulelor moleculare care compun gazul.
  3. Речь оптимизатора не прерывалась.
  4. "Ну, этих-то я больше не увижу", - решила Николь, выслушав прощальный крик замыкающей шествие птицы.

Totalul acestora crește aproape linear cu r, iar energiile cinetice cresc cu r2. Similar, în zona razelor mici, moleculele cu viteze descrescătoare, mereu mai reci, vor fi evacuate din sistem în zona axială, ca masă rece, extrasă de fapt din aerul introdus continuu în instalație, din care se vor separa, deci și colecta, doar două componente, una caldă și alta rece.

Cilindrul va fi compartimentat și umplut cu un material special, poros, pentru corectarea traiectoriilor moleculelor gazului.

miopia ochiului pe unul dintre meridiane

Practic, sunt așteptate valori apropiate de cele menționate, cu măsuri adecvate pentru eliminarea dificultăților create de umiditatea aerului atmosferic la temperaturi foarte joase. Componenta cu temperatura de peste °C a flăcării de aragaz, prin care în doar o sutime de secundă de O instalație care să valorifice energiile cinetice ale particulelor care compun sursa energetică primară aer atmosferic, apă de lac sau râu, din mări sau oceane, ape termale, reziduuri mai calde ca ambianța etcconcepută să simplifice și să favorizeze procesele.

Aceasta constă dintr-un cilindru metalic rotitor, cu ax vertical, în care se află un gaz captiv de exemplu, argonla presiunea de 10…20 bari sau un gaz împrospătat mereu. Gazul ocupă zona exterioară, a razelor relativ mari, amenajată cu pereți subțiri verticali-radiali și orizontali, necesari dirijării evoluției gazului. Ciocnirile înseamnă numeroase predări și preluări de ștafete purtătoare de energie, viziune cinetică moleculară deplasarea radială îndeosebi de energie și nu de masă.

Energia termică se introduce cu un agent termic, preferabil apa, care ocupă un spațiu restrâns și care încălzește gazul din preajma schimbătorului respectiv de căldură, cilindric-circular, construit cu o relativ mică rază. Viziune cinetică moleculară va necesita măsuri de intensificare a transferului termic, viteza gazului receptor fiind aproape nulă.

Kinetic Teoria moleculară a gazelor pe înțelesul tuturor

Fața verticală a cilindrului metalic se va încălzi la peste °C și va fi acoperită de suprafețe de contact pentru semiconductori sau sudurile calde ale termocuplurilor, legate în serie, în scopul unei tensiuni de lucru de V sau în paralel, pentru o putere satisfăcătoare. Un cilindru cu diametrul viziune cinetică moleculară înălțimea de câte 2 m poate alimenta consumatorii cu kW. Cilindrul interior rece constituie ansamblul de contacte reci pentru cele fierbinți, menționate anterior.

O carcasă termoizolatoare acoperă toată partea caldă și semicaldă a instalației, reducând irosirea căldurii furnizate de energiile cinetico-moleculare. În condițiile precare ale atelierelor românești, se poate încerca acest experiment primar, care va impulsiona depășirea dificultăților de lansare a instalațiilor mai complexe.

Înregistrează-te pentru ştirile noastre

Printre viziune cinetică moleculară acestor experimente, întrevăd că, prin înserierea a două instalații de felul celor propuse, se va obține din ambianță, atmosferă și ape energie termică la temperaturi până la °C, inclusiv pentru generatoare de abur, acoperind diverse nevoi. O mare parte din energia produsă va putea fi obținută ca energie electrică, prin montarea de semiconductori, atât pe fața viziune cinetică moleculară a cilindrului, cât și pe o placă răcită de aerul evacuat.

tulburare de vedere, nespecificată

Prin legături în serie și viziune cinetică moleculară, se va obține tensiunea nominală, se va putea descentraliza producția de energie și se vor simplifica rețelele de transport și distribuție.