Vizionează rolul său în viață. Навигация по записям


Care este rolul Cărţii lui Mormon? Introducere Cartea lui Mormon este o dovadă puternică cât poate fi minus viziunea divinitatea lui Isus Hristos şi despre restaurarea înfăptuită prin intermediul profetului Joseph Smith. O parte importantă a convertirii constă în dobândirea mărturiei de la Duhul Sfânt care ne arată că această carte, Cartea lui Mormon, este adevărată.

Un potenţial misionar trebuie să studieze Cartea colecție pentru vederea ochilor Mormon zilnic, să aibă o mărturie personală cu privire la ea şi vizionează rolul său în viață câştige experienţă în împărtăşirea acelei mărturii.

Studiaţi Predicaţi Evanghelia Mea, paginile Sugestii pentru predare Cartea lui Mormon este o dovadă puternică despre divinitatea lui Isus Hristos Rugaţi cursanţii să se uite la exemplarul lor al Cărţii lui Mormon sau ţineţi în mână un exemplar pentru ca membrii clasei să-l vadă. După aceea, adresaţi următoarele întrebări: Dacă nu aţi şti nimic despre Cartea lui Mormon, ce aţi învăţa citind numai subtitlul Un alt testament vizionează rolul său în viață lui Isus Hristos?

restaurarea viziunii ce să mănânce

La ce v-aţi aştepta să găsiţi în paginile cărţii? Rugaţi-i pe cursanţi să deschidă la pagina de titlu a Cărţii lui Mormon şi să citească al doilea paragraf, fiind atenţi despre ce au vrut autorii Cărţii lui Mormon să convingă lumea. Apoi, adresaţi întrebarea: Despre ce au vrut autorii Cărţii lui Mormon să convingă lumea?

Mâncăruri pe care să nu le comanzi niciodată la prima întâlnire...

Scrieţi pe tablă următoarele: Un obiectiv principal al Cărţii lui Mormon este de a convinge toţi oamenii că Isus este Hristosul. Apoi, adresaţi cursanţilor întrebările: În ce moduri serveşte Cartea lui Mormon drept mărturie despre Isus Hristos? Cum v-a întărit Cartea lui Mormon mărturia despre Isus Hristos? Invitaţi membrii clasei să-şi împărtăşească unui alt membru al clasei mărturiile despre Cartea lui Mormon, experienţele cu privire la citirea ei şi la rugăciunea pentru a şti că este adevărată sau cu privire la fragmentele lor preferate despre Salvator şi misiunea Sa.

Spuneţi cursanţilor că unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le pot face înainte de a intra la CPM este să citească în întregime Cartea lui Mormon şi să se roage pentru a şti dacă este adevărată. Îndemnaţi cursanţii să urmeze sfatul preşedintelui Ezra Taft Benson oferit membrilor Bisericii de a citi din Cartea lui Mormon 30 de minute pe zi.

Doar UNU SUPRAVIETUIESTE! Max sau Pisica?

Biblia îmbunătățirea vederii alimente vitamine Cartea lui Mormon se susţin una pe cealaltă Rugaţi cursanţii să deschidă la pagina din Predicaţi Evanghelia Mea. Apoi, adresaţi întrebarea: Care sunt unele dintre modurile în care Cartea lui Mormon şi Biblia vizionează rolul său în viață susţin una pe cealaltă?

De ce trebuie misionarii să folosească atât Cartea lui Mormon, cât şi Biblia atunci când îi ajută pe alţii să înveţe Evanghelia lui Isus Hristos? Răspunsurile cursanţilor trebuie să reflecte următorul adevăr: Cartea lui Mormon şi Biblia lucrează mână-n mână în calitate de mărturii despre Isus Hristos şi învăţăturile Sale. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să înţeleagă acest concept, rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, 2 Nefi Rugaţi un alt cursant să citească, cu glas tare, Ezechiel Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la expresii care fac referire la Biblie şi expresii care fac referire la Cartea lui Mormon.

După ce cursanţii au citit aceste fragmente, întrebaţi membrii clasei: În ce mod sprijină aceste scripturi ideea existenţei a două mărturii?

Ce binecuvântări au fost promise ca rezultat al faptului că Biblia şi Cartea lui Mormon vor fi unite în mărturia despre Isus Hristos? Pentru a ilustra mai bine modul în care Cartea lui Mormon şi Biblia sunt împreună mărturii despre Isus Hristos, rugaţi un cursant să citească următoarele cuvinte ale vârstnicului Tad.

Callister, din Cei Şaptezeci, sau arătaţi fragmentul video care cuprinde acest citat. V-aţi întrebat vreodată de ce sunt atât de multe religii creştine astăzi în lume deşi ele îşi iau doctrinele, în esenţă, din aceeaşi Biblie? Se întâmplă astfel, deoarece ele interpretează Biblia în mod diferit. Vizionează rolul său în viață ar interpreta-o la fel, ar fi aceeaşi biserică.

Această situaţie nu este dorită de Domnul, căci apostolul Pavel a declarat că există «un singur Domn, o singură credinţă, un singur dacă priviți în depărtare, vederea vă îmbunătățește Efeseni Pentru a ajuta la formarea acestei unităţi, Domnul a stabilit o lege divină a martorilor. Pavel ne-a învăţat: «Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau a trei martori» 2 Corinteni Biblia este o mărturie despre Isus Hristos; Cartea lui Mormon este o altă mărturie.

vedere încețoșată pentru o persoană

De ce este această a doua mărturie atât de importantă? Următorul exemplu ne poate ajuta: Vizionează rolul său în viață linii drepte puteţi trasa dintr-un singur punct pe o coală de hârtie?

Răspunsul este: un număr infinit. Presupuneţi, o clipă, că punctul reprezintă Biblia şi că sutele de linii drepte trasate prin acel punct reprezintă diferitele interpretări ale Bibliei şi că fiecare din acele interpretări reprezintă o altă biserică. Ce se întâmplă, totuşi, dacă pe acea coală de hârtie există un al doilea punct reprezentând Cartea lui Mormon?

forum cum mi-am redat viziunea

Câte linii drepte puteţi să trasaţi între aceste două puncte de referinţă: Biblia şi Cartea lui Mormon? Doar una. Numai o interpretare a doctrinelor lui Hristos poate exista despre mărturia acestor doi martori.

Vizionează rolul său în viața umană

După ce aţi arătat prezentarea video sau aţi citit citatul, adresaţi întrebările: Ce valoare are faptul de a avea două mărturii scripturale despre Isus Hristos? Ce învăţaţi din cuvântarea vârstnicului Callister care vă poate ajuta să-i învăţaţi pe alţii despre modul în care Cartea lui Mormon şi Biblia lucrează împreună?

Explicaţi că acest paragraf se referă la faptul că copiii lui Dumnezeu din casa risipită a lui Israel trebuie să fie adunaţi. Amintiţi-le cursanţilor că, în trecut, Dumnezeu a făcut legăminte cu copiii Săi. Cu toate acestea, din cauza nedreptăţii şi a răzvrătirii lor, Domnul i-a risipit pe membrii casei lui Israel pe întreg pământul. Identificarea doctrinelor. Faptul de a învăţa să identifice şi să înţeleagă doctrine şi principii îi ajută pe cursanţi să găsească asemenări între ce ne spun scripturile şi vieţile lor şi îi poate îndruma să ia decizii.

Uneori veţi scoate în evidenţă doctrine şi principii. Totuşi, trebuie să vă străduiţi să-i ajutaţi pe cursanţi să înveţe să identifice singuri doctrine şi principii. Desemnaţi cursanţilor să citească vizionează rolul său în viață dintre următoarele fragmente din scripturi şi să fie atenţi la modul în care sunt adunaţi copiii lui Dumnezeu. Apoi, adresaţi întrebări precum cele de mai jos pentru a-i ajuta să identifice doctrina predată în aceste fragmente din scripturi: Potrivit celor relatate în aceste fragmente, ce trebuie să se întâmple ca oamenii să fie adunaţi ca parte a casei lui Israel?

Account Options

Ei trebuie să fie aduşi la cunoaşterea Evangheliei lui Isus Hristos. Care este rolul Cărţii lui Mormon în acest proces? Deşi cursanţii ar putea folosi alte cuvinte, ei trebuie vizionează rolul său în viață identifice următorul adevăr: Cartea lui Mormon serveşte vizionează rolul său în viață unealtă pentru a-i ajuta pe copiii lui Dumnezeu să se adune prin a le face cunoscută Evanghelia lui Isus Hristos.

Citiţi declaraţia de mai jos, în care vizionează rolul său în viață Bruce R. În continuare, adresaţi întrebări cum ar fi următoarele: Ce rol au misionarii în adunarea casei lui Israel? De a-i ajuta pe alţii să studieze şi să înţeleagă Cartea lui Mormon pentru a putea veni la Hristos prin credinţă, pocăinţă, botez, confirmare şi îndurare până la sfârşit.

De ce este vital ca misionarii să folosească această carte când îi ajută pe alţii să vină la Isus Hristos? Primirea unei mărturii cu privire la Cartea lui Mormon este o parte esenţială a convertirii Rugaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea relatare din autobiografia apostolului Parley P.

Am citit, după aceea, declaraţiile câtorva martori în legătură cu modul în care a fost găsită şi tradusă.

  • Digi Life - despre tine
  • Pune un semn de carte la legătura permanentă.

După aceea, am început sa citesc conţinutul ei de la început. Am citit toată ziua, nedorind să mă opresc pentru a mânca; nu aveam deloc dorinţa de a mânca; nu doream să dorm când venea noaptea, deoarece preferam să citesc. Pratt, redactată de Parley P. Cum l-a influenţat Spiritul Domnului pe Parley P. Pratt în timp ce citea Cartea lui Mormon? Puteţi împărtăşi un moment în care aţi simţit Spiritul în timp ce citeaţi un verset sau un fragment din Cartea lui Mormon?

Apoi, adresaţi întrebarea: Potrivit acestei secţiuni din Predicaţi Evanghelia Mea, care sunt câteva lucruri concrete ce se pot întâmpla când o persoană începe să studieze Cartea lui Mormon? De ce este faptul de a ajuta simpatizanţii să studieze şi să dobândească o mărturie despre Cartea lui Mormon unul dintre cele mai importante obiective ale unui misionar?

Predarea planului salvării partea întâi Introducere Planul salvării este planul Tatălui Ceresc pentru fericirea copiilor Săi.

Explicaţi membrilor clasei că îi pot ajuta pe simpatizanţi să simtă puterea de convertire a Cărţii lui Mormon ajutându-i să găsească în paginile ei răspunsuri vizionează rolul său în viață cele mai importante întrebări ale vieţii.

Rugaţi câţiva cursanţi să citească pe rând, cu glas tare, paragrafele şi întrebările de la pagina a manualului Predicaţi Evanghelia Mea. Scrieţi pe tablă următorul adevăr: Învăţăturile Cărţii lui Mormon răspund la întrebările sufletului. Discutaţi alături de cursanţi următoarele: Cum aţi folosit Cartea lui Mormon pentru a afla răspunsuri la întrebările sufletului vostru? La ce întrebări ale sufletului aţi aflat răspunsuri în Cartea lui Mormon?