Studii vizuale, Facultatea de Istoria și Teoria Artei - Universitatea Națională de Arte


studii vizuale dacă vederea vă scade brusc

Este studii vizuale în parteneriat cu masterul de Fotografie şi Imagine Dinamică de la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti și îşi propune să ofere un program interdisciplinar de teorie și practica imaginii, explorând transformările istorice ale codurilor de reprezentare pentru a înțelege rolul pe care produsele vizuale îl ocupă în viața de zi cu zi.

Studii vizuale pune accent pe analiza regimurilor de producție audio-vizuală și pe stimularea continuă a deprinderilor de observare și asimilarea tehnicilor de structurare a discursurilor vizuale. Dimensiunea practică a programului masteral se structurează pe participarea la ateliere, festivaluri de film documentar, vizitarea și dezbaterea pe marginea unor expoziții de artă cu componentă socială manifestă și cooptarea masteranzilor într-o cercetare colectivă de teren la sfârșitul primului an de studiu aproximativ două săptămâni.

Cui se adresează? Masterul este deschis absolvenţilor facultăţilor de ştiinţe sociale şi umaniste, artă şi cinematografie, precum și absolvenților altor specializări, conexe sau nu, care manifestă interes pentru studiile vizuale și cercetări sociale.

studii vizuale brosura ai grija de vederea ta

Conținutul programului Structura programului privilegiază lucrul individual cu masteranzii și relația de studii vizuale feedback-ul, peer-review-ul și cursurile tip atelier sunt metode predilecte de învățare.

În vederea elaborării tezei de dizertație masteranzii au la dispoziție un curs de metode și tehnici de scriere academică în domeniul științelor sociale. Oportunități profesionale Competențele dobândite în urma participării la acest program completează calificarea pentru scriere critică, producția audio-vizuală, expertiză social media sau CSR, consiliere de imagine, proiecte muzeale, comunicare digitală, cercetare calitativă de piață, marketing și publicitate.

studii vizuale viziunea ca curcubeul

Programul deschide o serie de oportunități în domeniul activităților culturale: curatoriat și activități muzeale, proiecte de documentare studii vizuale, elaborare de politici culturale, urbanism participativ, intervenție culturală. A fost visiting professor la numeroase universităţi şi centre de studii avansate din Franţa, Elveţia, Germania, Belgia, Canada, Ungaria şi Bulgaria.

Studii de mediu și dezvoltare durabilă Facultatea de Ştiinte Politice este una dintre cele mai mari facultăţi de ştiinţe politice din România. Prin programele de studiu oferite şi activitatea de cercetare desfăşurată, Facultatea de Ştiinţe Politice îşi propune să dezvolte disciplina ştiinţelor politice şi a celor conexe dar şi valorile democratice şi civice ale societăţii româneşti.

A desfăşurat o intensă activitate de cercetare la Centrul de Cercetări Antropologice al Academiei Române. Domeniile sale de specializare sunt: etnopsihologie, identitate şi etnicitate, studiul comunităţilor.

Dintre lucrările sale menţionăm: Fascinaţia diferenţeiSocio hai-hui. Cinci introduceriEtnografii urbane: cotidianul văzut de aproapecoordonatorScutecele naţiunii şi hainele împăratului: note de antropologie publicăConditia romă şi schimbarea discursuluicoordonat împreună cu Petre Matei.

Absolvenţii vor avea capacitatea de a se exprima studii vizuale într-un mod autentic, în raport cu noile concepte şi tendințe stilistice din arta contemporană precum şi posibilitatea de a relaţiona cu factori socio-economici de care depinde evoluția lor în domeniu galerii, muzee, şcoli, asociații, fundații şi institute culturale. Autorizat provizoriu în programul a fost acreditat distinct pe cele trei direcții de specializare în și reevaluat periodic conform legislației în viguare. Beneficiază de aportul unor cadre didactice cu o prestigioasă activitate de creație artistică la nivel național și internațional și o dinamică a evenimentelor extracurriculare oferite studenților, printre care inițierea Festivalului studențesc StudentFEST, Bienala de desen, Bienala de afiș și ilustrație de carte, simpozioane de pictură și sculptură.

Din până în a fost directorul Muzeului Țăranului Român. În a fost decorat de Preşedintele României pentru serviciile aduse culturii române.

Antropologie vizuală [Lect.

Ultimele volume apărute au fost Hotel Ambos Mundos. Studii vizuale de antropologie borgesianăEtnogeneză și țuicăÎn căutarea corpului regăsit. O auto etnografie a spitalului și Acasă în lume apărută postum, înco-editor cu Ioana Tudora.

Share this:.

studii vizuale refacerea vederii terapeutice