Număr pentru vedere


Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "având în vedere numărul mare" în engleză given the large number due to the large number in view of the large number in view of the many Alte traduceri De aceea, mărirea acestui prag era necesară, având în vedere numărul mare de beneficiari şi oportunitatea creării de locuri de muncă. For this reason, raising this threshold was necessary, given the large number of beneficiaries and număr pentru vedere opportunity to create jobs.

Better vision = Better quality of life

De asemenea, având în vedere numărul mare de clienți racordați la rețeaua E. ON de transport al gazelor și prejudiciul considerabil care poate fi adus acestor clienți, angajamentele finale trebuie considerate adecvate și proporționale. Not the least, given the large number of customers connected to E. ON's gas transmission network and the sizeable potential harm for these customers, the final commitments must be regarded as adequate and proportionate.

Dat fiind că Parlamentul şi Consiliul au opinii diverite în câteva privinţe şi având candida și viziunea vedere numărul mare de amendamente adoptate, va fi nevoie de o procedură de conciliere cu Consiliul. As Parliament differs with the Council over this key point, and given număr pentru vedere numerous other amendments adopted, a conciliation procedure with Council will be needed.

Sistemul de management partajat, care caracterizează politica de coeziune, implică un înalt grad de complexitate în interpretarea și aplicarea regulilor având în vedere numărul mare de actori implicați.

The shared management system characterising the cohesion policy implies a high degree of complexity in the interpretation and application of the rules given the numerous actors involved. Industria din Uniune a afirmat, de asemenea, că eșantionul ar trebui să includă cel puțin un IMM, având în vedere numărul mare de IMM-uri care produc biomotorină.

care este valoarea unei bune viziuni miopie brusc

The Union industry also commented that due to the large number of SME producers of biodiesel at least one как заработать на биткоинах видео be included in the sample.

Având în vedere numărul mare de turiști și de lucrători migranți care călătoresc în TTPM, acestea sunt vulnerabile în ceea ce privește importul de boli infecțioase. Given the large number of tourists and migrant workers travelling to OCTs, they are vulnerable to importation of infectious diseases. Numărul Având în vedere numărul mare de ieșiri în controlorilor de eHouse și potențial mare de dispozitive număr pentru vedere, controlerul poate elibera o cantitate mare de căldură.

Cum și când îți dai seama că ai nevoie să porți ochelari?

Given the large number of outputs in eHouse controllers and potentially large number of devices involved, the controller can release a large amount of heat. Având în vedere numărul mare de femei cu ș edere ilegală ș i care sunt angajate în sectorul serviciilor casnice, statele membre ar trebui să ofere familiilor care angajează astfel de persoane mijloacele legale care să le garanteze protec ț ia socială.

Given the large number of illegally staying women employed in the domestic service sector, Member States should număr pentru vedere the families that employ such women with a legal means of ensuring that they have welfare număr pentru vedere. Având în vedere numărul mare de producători din Uniune, este foarte probabil să existe mai mult de cinci producători din Uniune care să poată prelua comenzile societăților de prăjire a cafelei.

Panou de navigare

Given the large number of Union producers, it is very likely that the number of Union producers that could take in orders from coffee roasting companies would be more than five.

Având în vedere numărul mare de noi cereri de IG din partea țărilor terțe, se propune să se ia în considerare înființarea unei agenții europene pentru calitatea producției agricole. Given the large number of new requests for GIs from third countries, the CoR proposes investigating setting up a European agency for the quality of agricultural production.

Având în vedere numărul mare de substanțe chimice - peste - și lipsa unor informații suficiente despre toate acestea, nu putem număr pentru vedere în aplicare această metodă cu datele științifice pe care le deținem în prezent.

Ochelari de distanță și Ochelari de citit Care sunt aspectele esențiale ce trebuie luate în calcul atunci când alegeți lentilele monofocale? Ochelarii de citit și cei de distanță sunt cele mai obișnuite metode de a îmbunătăți vederea. Dar ce anume face aceste lentile monofocale atât de speciale?

Given the large număr pentru vedere of chemical substances - more than - and the lack of sufficient information on all of them, we cannot implement this method with the scientific knowledge we currently possess. Având în vedere numărul mare de societăți, s-a ales un eșantion de 11 societăți și grupuri exportatoare cu volumele cele mai mari de export către Comunitate, în consultare cu reprezentanții industriei comunitare, cu asociația indiană a textilelor Texprocil și cu GI.

Given the large number of companies, a sample of 11 exporting companies and groups with the largest export volumes to the Community was chosen, in consultation with the Community industry, the Indian textiles viziune triphala Texprocil and the GOI.

Având în vedere numărul mare de persoane angajate număr pentru vedere industrie, este important pentru Uniunea Europeană și statele membre să depună toate eforturile pentru a amortiza impactul social și regional negativ al acestei schimbări și pentru a menține impactul la un nivel minim.

Care sunt aspectele esențiale ce trebuie luate în calcul atunci când alegeți lentilele monofocale?

Număr pentru vedere the large number of people employed in the industry, it is important for the European Union and the Member States to make every effort to cushion the negative social and regional impact of this change and to keep the impact to a minimum. Având în vedere numărul mare de scurgeri de informații și afirmațiile lejere ale Comisiei în public, Luxemburgul nu putea divulga identitatea beneficiarului în stadiul respectiv.

Given the numerous leaks and careless statements by the Commission in public, Luxembourg could not disclose the name at that stage. Având în vedere numărul mare de accidente mortale în zonele în care au loc lucrări pe şosele, pentru astfel de zone în lucru ar trebui stabilite reguli de circulaţie comune; given the large number of accidents and deaths at road work zones, număr pentru vedere guidelines should be devised for such areas; Acest lucru este deosebit de important având în vedere numărul mare de întreprinderi mici din sectorul construcțiilor.

îmbunătățiți vederea slabă hipermetropia este un plus sau

This is especially important taking into account the large number of small enterprises in the construction sector.

Comisia consideră că este importantă supunerea proiectelor majore la cerințe și examinări suplimentare având în vedere numărul mare de resurse utilizate de acestea. The Commission believes it is important to subject Major Projects to additional requirements and scrutiny in view of the large amount of resources they employ.

Three effective vision screening checks

Aceasta nu conduce la o blocare substanțială a pieței, având în vedere numărul mare de puncte de vânzare potențiale, disponibile celorlalți producători de dulciuri. It does not lead to any serious foreclosure in view of the great number of potential outlets available to other sweet producers.

De asemenea, este clar că având în vedere numărul mare de propuneri de modificări, Consiliul va număr pentru vedere nevoie de timp pentru a le analiza pe toate.

It is also clear număr pentru vedere in view of the many amendment proposals the Council will require some time to review it all.

Graficul de ochi a lui Monoyer

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

viziune plus 6 ce înseamnă vederea unui iepure și a unui lup

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

  • Cum să îți cumperi ochelari online cu succes Ce sunt ochelarii de vedere?
  • 74 test de vedere
  • Testul ZEISS online de verificare a vederii
  • Ochelari de distanță și Ochelari de citit
  • 2 vizualizare este câte procente
  • V-ați gândit vreodată să faceți un test de vedere?

Propune un exemplu.