După cum oamenii cu viziune văd 12


De exemplu, ei pot scrie Columb lângă 1 Nefi Potrivit celor relatate în 1 Nefide ce a traversat Columb oceanul şi a sosit în America?

Viziune, carieră, performanță la nimic. Țara unde nimic nu se termină niciodată

Test de vedere mai bun celor relatate în 1 Nefide ce au emigrat pelerinii în America? Invitaţi un cursant să citească cu glas tare următoarea afirmaţie a preşedintelui Joseph F. Dacă Domnul nu ar fi pregătit calea punând bazele acestei naţiuni glorioase, ar fi fost imposibil date fiind legile severe şi fanatismul guvernelor monarhice ale lumii să se pregătească o cale pentru întemeierea acestei împărăţii măreţe.

tehnica de reabilitare a vederii cum va discerne viziunea

Depuneţi mărturie că Domnul a pregătit calea pentru restaurare întemeind o ţară cu libertate religioasă în care putea restaura Biserica Sa. Depuneţi mărturie că Domnul a pregătit şi va continua să pregătească o cale pentru ca Evanghelia Sa restaurată să pătrundă în fiecare naţiune.

Dacă predaţi această lecţie în altă ţară decât Statele Unite ale Americii, întrebaţi: Cum a pregătit Domnul o cale pentru predicarea Evangheliei restaurate în ţara noastră?

Invitaţi un cursant să citească 1 Nefi — Ţineţi în mână un exemplar al Bibliei şi explicaţi că aceasta este cartea pe care a văzut-o Nefi în viziune. Îi puteţi invita pe cursanţi să scrie Biblie pe marginea scripturilor, lângă 1 Nefi Rugaţi un cursant să citească cu glas tare 1 Nefi — Ce a dat deoparte din După cum oamenii cu viziune văd 12 biserica cea mare şi odioasă?

De ce au fost înlăturate aceste lucruri?

Introducere

Rugaţi un alt cursant să citească cu glas tare 1 Nefi Ce s-a întâmplat ca rezultat al faptului că multe lucruri simple şi preţioase şi multe legăminte ale Domnului au fost scoase din Biblie? Rugaţi patru cursanţi să citească cu glas tare, pe rând, din 1 Nefi —36, Rugaţi-i pe cei din clasă să caute lucrurile pe care urma să le facă Domnul pentru a-i ajuta pe oameni să zădărnicească eforturile bisericii mari şi odioase.

Potrivit celor relatate în 1 Nefice va aduce Domnul datorită milei Sale? Potrivit celor relatate în 1 Nefice altceva va aduce Domnul în ultimele zile, pe lângă Cartea lui Mormon?

hipermetropie plus 5 cum să îmbunătățești miopia vederii

Doctrină şi legăminte, Perla de mare preţ şi traducerea Bibliei de Joseph Smith. Invitaţi cursanţii să citească 1 Nefi — Rugaţi-i să găsească o descriere a lucrurilor pe care scripturile restaurării le vor face cunoscute tuturor oamenilor.

După ce cursanţii împărtăşesc ce au găsit, ţineţi în mână un exemplar al Bibliei şi împărtăşiţi-vă mărturia despre adevărul ei.

Ţineţi în cealaltă mână un exemplar al Cărţii lui Mormon şi lipiţi-l de Biblie.

oftalmologie știre uveită cronică refacerea fructelor de viziune

Depuneţi mărturie că, într-adevăr, Cartea lui Mormon şi scripturile din zilele din urmă restaurează adevăruri simple şi preţioase care ne ajută să ştim că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu şi ne ajută să ştim cum să venim la El.

Rugaţi cursanţii să găsească la sfârşitul lui 1 Nefi  o propoziţie care descrie ce va face Domnul cu cronica iudeilor Biblia şi cronicile urmaşilor lui Nefi Cartea lui Mormon. Pentru a-i ajuta pe cursanţi să aprecieze felul în care această restaurare a lucrurilor simple şi preţioase le-a influenţat viaţa, invitaţi-i să mediteze la următoarea întrebare: În ce fel v-a influenţat Cartea lui Mormon mărturia despre Isus Hristos şi v-a ajutat să miopie la copii de 7 ani apropiaţi mai mult de El?

După ce le oferiţi cursanţilor suficient timp să se gândească, invitaţi câţiva dintre ei să-şi împărtăşească răspunsurile.

De asemenea, puteţi împărtăşi mărturia dumneavoastră despre Cartea lui Mormon şi despre felul în care v-a întărit mărturia despre Isus Hristos şi v-a ajutat să ştiţi cum după cum oamenii cu viziune văd 12 veniţi la El. Înainte de încheierea orei, îndemnaţi cursanţii să studieze cu atenţie Cartea lui Mormon pe parcursul întregului an, căutând învăţături şi relatări care le întăresc mărturiile despre Isus Hristos şi îi învaţă cum să vină la El. Comentarii şi informaţii generale 1 Nefi Privire de ansamblu Următorul tabel ne ajută să ne facem o idee clară despre evenimentele însemnate care au dus la stabilirea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ: 1 Nefi 13 neamuri.

La ce se referă termenul în Cartea lui Mormon?

exerciții de îmbunătățire a metodei vizuale sistem de restaurare a viziunii liliecilor

Se referă la 1 cei care nu fac parte din casa lui Israel, 2 cei care nu cred în Dumnezeul lui Israel sau care nu au Evanghelia, indiferent de filiaţia lor şi 3 la oamenii care nu sunt din ţinutul lui Iuda după cum oamenii cu viziune văd 12 nu locuiesc acolo.

De exemplu, pelerinii şi coloniştii de pe meleagurile americane sunt numiţi neamuri în 1 Nefi Aceia care au scos la lumină Cartea lui Mormon sunt numiţi neamuri în 1 Nefi Scripturile Doctrină şi legăminte şi Perla de mare preţ au fost, de asemenea, aduse la lumină de neamuri vezi 1 Nefi Statele Unite ale Americii sunt numite neamuri în 1 Nefi Adevăruri simple şi preţioase sunt înlăturate din Biblie Vârstnicul Jeffrey R.

Aceste afirmaţii ale profeţilor din zilele din urmă ne amintesc de minunata binecuvântare de a avea doctrinele Evangheliei predate cu asemenea claritate şi puritate în Cartea lui Mormon.

Account Options

Puteţi îndemna cursanţii să-şi însemneze aceste afirmaţii în scripturile lor. Adevărurile simple şi preţioase sunt restaurate Preşedintele James E. Ea a restaurat adevăruri preţioase cu privire la cădere, ispăşire, înviere şi cu privire la viaţa după moarte. Înainte de restaurare, timp de secole, cerurile au fost închise. Dar, cu profeţi şi apostoli pe pământ, încă o dată, cerurile s-au deschis din nou cu viziuni şi revelaţii. Multe dintre revelaţiile care au fost primite de profetul Joseph Smith au fost scrise într-o carte care a ajuns să fie cunoscută sub numele de Doctrină şi legăminte.

Sugestii pentru predare

Aceasta conţine informaţii suplimentare despre principii şi rânduieli şi este o sursă valoroasă cu privire la structura preoţiei.

Pe lângă acestea, avem o altă lucrare canonică numită Perla de mare preţ.

preparate vitaminice pentru vedere cât vindecă hipermetropia

Ea conţine cartea lui Moise, care i-a fost dată ca revelaţie profetului Joseph Smith şi cartea lui Avraam, pe care a tradus-o de pe un papirus egiptean. Din acestea, aflăm nu doar mai multe lucruri despre Moise, Avraam, Enoh şi alţi profeţi, ci şi mult mai multe detalii despre creare. Traducerea Bibliei de Joseph Smith ajută, de asemenea, la restaurarea multor adevăruri simple şi preţioase.

Dumnezeu i-a poruncit să facă traducerea şi să privească aceasta ca parte a chemării lui de profet… Traducerea lui Joseph Smith a restabilit câteva lucruri clare şi preţioase care se pierduseră din Biblie 1 Nefi Deşi nu este Biblia oficială a Bisericii, această traducere oferă multe aprofundări interesante şi este foarte valoroasă pentru înţelegerea Bibliei.