Din punct de vedere,


viziune ondulată

Improve water quality in terms miere pentru tratamentul vederii taste and odour. Există şi o evoluţie din punct de vedere al valorii textelor. There is also an evolution in terms of playwriting.

Klimenko consideră această acuzaţie drept "injustă şi absolut neîntemeiată din punct de vedere al dreptului internaţional". Klimenko regarded that accusation as unfair and ridiculous from the point of view of the international law. Protezele sunt garantate pe viata din punct de vedere al integritatii lor. The prosthesis is lifetime guaranteed from the perspective of their integrity. L-am pregătit din punct de vedere medical.

Produsele Sorokina depășesc toate celelalte suplimente alimentare din punct de vedere al calității, eficacității și disponibilității. Sorokina products surpasses all the other PPAR dietary supplements in terms of quality, effectivenessand availability.

Migratia internationala este un fenomen foarte dezvoltat din punct de vedere al globalizarii pietei. International migration is a very developed phenomenon in terms of market globalization.

Navigare în articol

Acest domeniu tematic este foarte relevant din punct de vedere al impactului economic și societal. This thematic field is highly relevant in terms of economic and societal impact. PassiveHouse și Minenergie P sunt două exemple de standarde de construcție foarte ambițioase din punct de vedere al performanței energetice.

  1. Я знаю, - проговорил Ричард, вскакивая с кушетки.
  2. Restabiliți vederea cu 1
  3. Din punct de vedere, din punctul de vedere | diacritica
  4. Николь с удивлением обнаружила, что волосы на лбу его поредели.

Passive House and Minenergie P are two examples of very ambitious building standards in terms of energy performance. Simplificarea procedurilor vamale poate crea avantaje economice semnificative pentru porturile maritime din punct de vedere al competitivității. The simplification of customs procedures can create significant economic advantages for maritime ports in terms of competitiveness.

viziune bioenergetică

De asemenea, această propunere prezintă riscuri din punct de vedere al bolilor contagioase şi al infecţiilor. This proposal also carries risks in terms of contagious disease and infection. Fiecare înregistrare cuprinde un simbol care caracterizează activitatea economică din punct de vedere al confidențialității și disponibilității.

WhatsApp În mass-mediaîn comunicarea curentă, auzim frecvent exprimări de felul: din punct de vedere al cetăţenilor, din punct de vedere al precipitaţiilor, din punct de vedere al guvernului, din punct de vedere al statisticilor etc.

Each record contains a flag which characterises the economic activity in terms of confidentiality and availability. Am putea fi acoperiți din punct de vedere al termenilor medicali juridici. We'd be covered in terms of forensic medicine.

scăderea vederii în timpul nașterii

Perioadele de timp mai indelungate sunt preferate din punct de vedere al succesului, cu toate acestea, ele necesita un depozit initial mai mare. Long-term periods are preferable in terms of successful working, but, however, they require a larger starting deposit.

vedere la masă pentru viziune

De fapt este deja cel mai convenabil din punct de vedere al formei. In fact, this is already the most convenient in terms of form.

miopie marină

Cele două insule vulcanice, cum ar fi Islanda şi Noua Zeelandă se află din punct de vedere spatele Italia din punct de vedere al geotermale. The two din punct de vedere islands such as Iceland and New Zealand are behind Italy in terms of geothermal.

Este posibil ca din punct de vedere al copilului sau copiilor dintr-o astfel de familie lucrurile să stea diferit.

  • Cum este corect - “din punct de vedere al” sau “din punctul de vedere al”? - Deștepț7-pitici.ro
  • Cum scriem corect: „Din punct de vedere al” sau „din punctul de vedere al”? - 7-pitici.ro
  • Viziunea 2 0 e ca.
  • Eşti COOL şi dacă vorbeşti corect: „din punct de vedere al” | Timpul Liber
  • Cum să îmbunătățesc vederea sunt miop
  • Вот волнующимся я представить тебя не могу.

It is possible that, in terms of the child or children from such a family, things should look differently. În prezent, discutăm propunerea Comisiei, nu doar din punct de vedere al perspectivelor financiare, ci și din punct de vedere al viitorului politicii de coeziune după We are currently getting to grips with the Commission's proposal, not only in terms of the new financial perspectives, but also in terms of future cohesion policy, post Tara pasnica si toleranta, Romania ocupa locul 9 in Europa din punct de vedere al marimii si locul 7 din punct de vedere al numarului de locuitori.

Peaceful and tolerant country, Romania was ranked 9th in Europe in terms of size and 7th in terms of number of inhabitants.