Afo organe de vedere, Afa Stem Complex, capsule, Herbagetica : Farmacia Tei


La societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome care nu au aplicat corectarea fondului de salarii potrivit Hotărârii Guvernului nr.

afo organe de vedere

NOTĂ:Filialele, sucursalele, afo organe de vedere şi altele asemenea vor inregistra la directiile de muncă şi protecţie sociala numai datele referitoare la numărul mediu de personal realizat în luna decembrie şi la fondul de salarii platit efectiv în luna decembrie La stabilirea cresterii soldului creanţelor la finele lunii în curs faţă de luna anterioara, afo organe de vedere din relatiile cu partenerii interni, se iau în considerare creantele totale înregistrate în soldurile debitoare ale conturilor: "Furnizori-debitori", "Clienti" şi "Clienti - facturi de întocmit".

La stabilirea cresterii soldului arieratelor la finele lunii în curs faţă de luna anterioara, provenite din relatiile cu partenerii interni, se iau în considerare arieratele totale înregistrate în soldurile creditoare ale conturilor: "Furnizori", "Furnizori de imobilizari", "Furnizori - facturi nesosite", "Clienti-creditori", "Asigurari sociale", "Ajutor de şomaj", "Impozitul pe profit", Fondul de salarii pentru care nu se plateste impozit suplimentar, determinat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.

Volumul activităţii facturate cuprinde valoarea, la pret de vinzare, a produselor, semifabricatelor, materialelor etc.

afo organe de vedere

Raportul dintre suma reprezentind creantele şi arieratele ce revin la 1.